Đánh giá khả năng huy động vốn đầu tư dự án xây dựng hạ tầng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị UBND TPHCM nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; căn cứ vào các trường hợp được điều chỉnh dự án theo Điều 61 Luật Xây dựng và Điều 28 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, định hướng cụ thể về hiệu quả kinh tế - xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại.

Đồng thời, đánh giá năng lực nhà đầu tư, khả năng huy động vốn thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đánh giá khả năng huy động vốn đầu tư dự án xây dựng hạ tầng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 20/4/2016, UBND TP.GCM và Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố (CII, chủ đầu tư) chính thức ký hợp đồng dự án BT đầu tư xây dựng khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau thời gian dài hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Dự án này có tổng mức đầu tư 3.345 tỷ đồng bao gồm dự án đường trục Bắc – Nam, đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ (dài 1.097m), các tuyến đường nội bộ trong phạm vi Khu chức năng số 3 và số 4 (dài 8.341m) và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ khác.

http://cafef.vn/danh-gia-kha-nang-huy-dong-von-dau-tu-du-an-xay-dung-ha-tang-trong-khu-do-thi-moi-thu-thiem-20170302221423161.chn