Hướng dẫn thêm hình vào nội dung tin đăng

Bước 1: Click Upload ảnh


Bước 2: Chọn tệp
Bước 3: Upload tệp
Bước 4: Copy link
(Lưu ý: chỉ lấy phần link bôi đỏ phía dưới)Bước 5: Click "Hình ảnh"


Bước 6: Dán link đã copy vào box URL
Bước 7: Ghi kích chú thích ảnh 
Bước 8: Ghi kích thước ảnh "nếu cần" cho phù hợp với tin. Quy định "Chiều rộng" tối đa "
600" pixcel.
=> Click "Đồng ý"