Khuyến mãi

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐĂNG TIN VIP THẢ GA CẢ NĂM 2018
(Áp dụng đến hết 31/12/2018)

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các thành viên của Up Nhà Đất - upnhadat.com.vn


2. Các chường trình khuyến mãi:

    * Khuyến mãi 1: Thành viên nạp 50.000đ vào tài khoản được ngay 1 tháng đăng tin VIP 1 (tài khoản có 600.000đ)

    * Khuyến mãi 2: Thành viên nạp 100.000đ vào tài khoản được ngay 3 tháng đăng tin VIP 1 (tài khoản có 1.800.000đ)

    * Khuyến mãi 3: Thành viên nạp 200.000đ vào tài khoản được ngay 6 tháng đăng tin VIP 1 (tài khoản có 3.600.000đ)

    * Khuyến mãi 4: Thành viên nạp 500.000đ vào tài khoản được ngay 1 năm đăng tin VIP 1 (tài khoản có 7.200.000đ)

3. Điều kiện áp dụng: Chỉ áp dụng cho các thành viên nạp tiền vào tài khoản thông qua chuyển khoản Ngân hàng. Xem Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản Tại Đây  

(Lưu ý: Đọc kỹ hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản. Trong nội dung chuyển khoản ghi rõ TÊN ĐĂNG NHẬP vào upnhadat.com.vn)