Kinh Doanh

Chuyên gia Nhật: Người Việt các bạn xây Tràng Tiền Plaza để làm gì?

4 chuyên gia người Nhật, trong đó có người rất am hiểu về lĩnh vực xây dựng, sau khi đã xem xét từng tay nắm cửa, gạch lát nền, vòi nước, lan can trong Tràng Tiền Plaza, họ khẳng định thực sự Tràng Tiền Plaza đã được xây dựng bằng vật liệu rất cao cấp, xứ