Nguyên tắc chung

a) Sàn giao dịch điện tử http://upnhadat.com.vn do Công ty TNHH Minh Trang Sài Gòn làm chủ sở hữu.

 

b) Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử http://upnhadat.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán bất động sản phải tuân thủ theo qui định của pháp luật.

 

c) Bất động sản tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử http://upnhadat.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, mua bán theo quy định của pháp luật

 

d) Bất động sản giao dịch qua sàn thương mại điện tử http://upnhadat.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người mua.