Quy trình thanh toán

-         Sàn giao dịch thương mại điện tử www.upnhadat.com.vn hiện tại chỉ có một phương thức thanh toán cho các thành viên đăng tin mua bán bất động sản là nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại. Mệnh giá thẻ cào sẽ được đảm bảo 100% sau khi nạp thẻ. Thành viên thực hiện theo các bươc sau:
+ Đầu tiên thành viên phải đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản riêng
+ Thành viên CLICK vào NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
+ Thành viên chọn loại thẻ cào
+ Thành viên nhập seri thẻ cào
+ Thành viên nhập mã số thẻ cào