Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Quyền của thành viên
 
Khi đăng ký trở thành thành viên của www.upnhadat.com.vn  và được www.upnhadat.com.vn  đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin bán mua bán – cho thuê nhà đất, căn hộ, địa ốc trên www.upnhadat.com.vn .
Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại www.upnhadat.com.vn  thông qua trang www.upnhadat.com.vn  hoặc đăng tin của mình trên Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
2. Nghĩa vụ của thành viên
 
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn   về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  là chính xác.
Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .
Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.
Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.
Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  trong Quy định này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.upnhadat.com.vn .