Bắc Giang

BÁN ĐÂT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
4.1 x m2
-1 m2
Tây Nam
1.200.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT TRUNG ĐỒNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
4.5 x 20 m2
90 m2
Đông
600.000
Đức Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT LIÊN HƯƠNG - DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
5 x m2
-181 m2
Tây
300.000
Đức Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT ĐỐNG VỒNG - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG .<< xem chi tiết >>
8 x m2
174 m2
Nam
1.200.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
x m2
124 m2
Đông Nam
2.800.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT Ở ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
x m2
1360 m2
Đông Nam
2.700.000
Ngọc Sơn- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT XUÂN GIAO - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
5 x m2
177 m2
Nam
300.000
Ngọc Sơn- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
9.5 x m2
190 m2
Tây Bắc
950.000
Ngọc Sơn- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ VƯỜN ĐỐNG VỒNG - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÓA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
x m2
-4180 m2
Nam
2.000.000
Thường Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ ĐẤT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
8 x 17.8 m2
-1 m2
Tây Bắc
-1.000
Đức Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT Ở HƯNG THỊNH - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
5.35 x m2
216 m2
Đông Nam
1.000.000
Đức Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
4.3 x 22.3 m2
96 m2
Đông Nam
2.500.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
5.2 x 23 m2
120 m2
Bắc
700.000
Đức Thắng - , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ ĐÁT KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
3,6 x 22 m2
-1 m2
Tây Nam
1.800.000
- Trường Chinh , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐÂT TRUNG ĐỒNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
4.5 x 20 m2
-90 m2
Tây Bắc
800.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT KHU 5 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
4,9 x 18,5 m2
-1 m2
Bắc
450.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
x m2
-1 m2
Đông Bắc
2.200.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ ĐẤT ĐƯỜNG 19/5 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.<< xem chi tiết >>
4,24 x m2
-1 m2
Đông Nam
5.200.000
- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN ĐẤT DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
x m2
206 m2
Bắc
800.000
Đức Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
BÁN NHÀ ĐẤT DANH THƯỢNG 3 - DANH THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG<< xem chi tiết >>
6.9 x m2
301 m2
Tây
3.600.000
Danh Thắng- , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang