Bắc Giang

Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Nam
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Nam
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Bắc
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Nam
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Bắc
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Tây
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Bắc
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Bắc
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Bán đất đấu giá Big C Bắc Giang - Khu Đô Thị Phía Nam<< xem chi tiết >>
18 x 5 m2
90 m2
Đông Bắc
20.000.000.000
- , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Đông Nam
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
2018-04-27 16:41:28
Khu Đô Thị 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 16 m2
80 m2
Bắc
720.000
- 295B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Khu đô thị 379 Tân Mỹ- tp. Bắc Giang<< xem chi tiết >>
5 x 16 m2
80 m2
Đông Bắc
720.000
Tân Mỹ- 295B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Mở bán 50 lô đất nền 379 Tân Mỹ<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
90 m2
Nam
780.000.000.000
Tân Mỹ- 295 B , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Cần bán nhà nhà xây kiểu biệt thự ở Thôn Qúy Thịnh - Qúy Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
120 m2
Nam
0
Xã- đường , Huyện Hiệp Hoà , Bắc Giang
Đất nền kinh doanh thương mại- Đại Đô Thị Lạc Phú !<< xem chi tiết >>
5 x 17 m2
85 m2
Tây Bắc
7.000.000
Nham Sơn- 398 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Bán hàng giá vàng Đất nền Yên Dũng<< xem chi tiết >>
17 x 5 m2
85 m2
Tây Nam
560.000.000
Nham Sơn- đường tỉnh 398 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Bảng hàng giá vàng đất nền Lạc Phú<< xem chi tiết >>
17 x 5 m2
85 m2
Tây Nam
560.000.000
- đường tỉnh 398 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Bán đất dịch vụ đại đô thị Lạc Phú<< xem chi tiết >>
5 x 15 m2
-1 m2
Tây
700.000
Nham Sơn- 284 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Đại Đô Thị Lạc Phú- Yên Dũng- Bắc Giang<< xem chi tiết >>
5 x 13 m2
85 m2
Tây
700.000
Nham Sơn- 398 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
Bán 50 lô đất N38 đại đô thị lạc phú<< xem chi tiết >>
5 x 16,5 m2
-82 m2
Đông Nam
496.000.000.000
Nham Sơn- Đường 284 , Huyện Tân Yên , Bắc Giang
  • 1
  • 2