Huyện Phú Giáo , Bình Dương

Cho thuê kho,xưởng xã phú giáo ,tân uyên, Bình Dương 1.200m2 , 2.600m2 và 4.200m2<< xem chi tiết >>
x m2
4200 m2
Bắc
0
Phú Giáo- số 8 , Huyện Phú Giáo , Bình Dương