Huyện Phú Giáo , Bình Dương

Cho thuê 4.500m2 xưởng xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo,Bình Dương << xem chi tiết >>
9000 m2
4500 m2
Tây Nam
120.000.000
xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo,Bình Dương , Huyện Phú Giáo , Bình Dương