Huyện Tân Uyên , Bình Dương

5x30 m2
150 m2
Đông Bắc
1.350.000.000
LH 0969480468 Vĩnh Tân, , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Mua bán nhà đất, bất động sản tại Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên SKC DH409-94<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Đông Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà đất cần bán tại Phường Tân Hiệp SKC DH409-93<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Nam
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất thổ cư tại Xã Tân Hiệp,Huyện Tân Uyên,Bình Dương SKC DH409-92<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Đông
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất thổ cư tại Xã Tân Hiệp,Huyện Tân Uyên,Bình Dương SKC DH409-92<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Nam
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên SKC DH409-91<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên SKC DH409-91<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất xã tân hiệp tân uyên bình dương SKC DH409-90<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Nam
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên - Nhà đất Bình Dương SKC DH409-89<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây Nam
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán nhà đất Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên 2018 SKC DH409-88<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Tây
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán nhà đất Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên 2018 SKC DH409-88<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Nam
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán nhà đất Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên 2018 SKC DH409-88<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương mới nhất SKC DH409-87<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Đông Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán đất tại Phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương mới nhất SKC DH409-87<< xem chi tiết >>
28 x 80 m2
2320 m2
Đông Bắc
8.600.000.000
Tân Hiệp- đường ĐH409 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương