Bình Dương

Bán 7.100m2 đất SKC và 2.000m2 nhà xưởng sản xuất thực phẩm<< xem chi tiết >>
x m2
2000 m2
Đông
45.000.000.000
An Phú- An Phú , Huyện Thuận An , Bình Dương
Bán đất và nhà xưởng xã khánh bình, Tân Uyên, Bình Duong<< xem chi tiết >>
x m2
2300 m2
Tây Nam
0
Khánh Bình- DT746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng mặt tiền đường Bùi Thị Xuân, Dĩ An, Bình Dương 1.400m2<< xem chi tiết >>
x m2
1400 m2
Đông Nam
0
Dĩ An- Bùi Thị Xuân , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê cụm xưởng KCN rạch bắp, bến cát , bình dương<< xem chi tiết >>
x m2
12000 m2
Đông
0
Rạch Bắp- Rạch Bắp , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Bán 11.000m2 đất và 1.400m2 xưởng xã An Điền, Bến Cát<< xem chi tiết >>
x m2
1400 m2
Tây Nam
18.000.000.000
An Điền- An Điền , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Bán nhà xưởng gần KCN VSIP, Thuận An , Bình Dương 2.100m2<< xem chi tiết >>
x m2
2100 m2
Tây
0
Thuận An- KCN VSIP , Huyện Thuận An , Bình Dương
Bán nhà xưởng KP.Bình Thắng,TX Dĩ An, Bình Dương 3.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Tây Bắc
27.000.000.000
Bình Thắng- Bình Thắng , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán hoặc cho thuê kho, xưởng xã Bàu Bàng , Bến Cát , Bình Dương 2.300m2<< xem chi tiết >>
x m2
2300 m2
Tây
80.000.000
Bàu Bàng- 22 , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Bán hoặc cho thuê đất và kho , xưởng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương 9.600m2<< xem chi tiết >>
x m2
9600 m2
Đông Nam
24.000.000.000
Khánh Bình- Khánh Bình , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán hoặc cho thuê đất và kho , xưởng tại huyện Tân Uyên, Bình Dương 22.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
22000 m2
Tây
0
Tân Hiệp- Tân Hiệp , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương 2.500 đến 10.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Đông Bắc
0
Đồng An 2- KCN Đồng An 2 , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Cho thuê hoặc bán nhà xưởng tai Dĩ An, Bình Dương 18.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
18000 m2
Tây Bắc
88.000.000.000
Dĩ An- Dĩ An , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán 50.000m2 đất và 10.000m2 nhà xưởng xã Tân Mỹ, Tân Uyên , Bình Dương<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Tây Nam
60.000.000
Tân Mỹ- Tân Mỹ , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng gần vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương 14.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
14000 m2
Tây
660.000.000
An Phú- An Phú , Huyện Thuận An , Bình Dương
Bán nhà xưởng TT.Uyên Hưng, Tân Uyên , Bình Dương 12.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
12000 m2
Nam
40.000.000.000
Uyên Hưng- Uyên Hưng , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê Cụm xưởng KCN Đất Cuốc, Tân Uyên , Bình Dương 1.200m2, 2.100m2 và 5.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Đông Nam
31.000
KCN Đất Cuốc- KCN Đất Cuốc , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán nhà xưởng KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương 4.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
4000 m2
Đông
28.000.000.000
KCN Nam Tân Uyên- KCN Nam Tân Uyên , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Bán kho,xưởng trong KCN Sóng Thần, Bình Dương 12.200m2<< xem chi tiết >>
x m2
12200 m2
Đông Bắc
88.000.000.000
Dĩ An- KCN Sóng Thần , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương 3.500 đến 14.000m2<< xem chi tiết >>
x m2
14000 m2
Đông Nam
0
Mỹ Phước- KCN Mỹ Phước , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Bán 7.000m2 đất có 4.600m2 nhà xưởng trong KCN vship 2 mở rộng , bến cát, bình dương<< xem chi tiết >>
x m2
4600 m2
Tây Nam
32.000.000.000
Hòa Lợi- KCN VSIP 2 mở rộng , Huyện Bến Cát , Bình Dương