Bình Dương

Bán xưởng bao bì tại Bình Dương, 14.700m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng in Bình Dương, 16.700m2, giá 53 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng nội thất tại Bình Dương, 17.700m2, giá 56 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng in Bình Dương bán, 21.700m2, giá 68 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng đế giầy tại Bình Dương, 23.700m2, giá 74 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng đế giầy ở Bình Dương, 6.000m2, giá 22 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng giầy da ở Bình Dương, 8.000m2, giá 28 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng thực phẩm tại Bình Dương, 9.000m2, giá 31 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính Bình Dương bán, 12.000m2, giá 40 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng cơ khí ở Bình Dương, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng gỗ tại Bình Dương bán, 5.500m2, giá 20 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng may tại Bình Dương bán, 7.500m2, giá 26 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng bao bì ở Bình Dương bán, 16.500m2, giá 53 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng gốm sứ Bình Dương bán, 6.000m2, giá 22 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng may ở Bình Dương, 13.500m2, giá 44 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng bao bì tại Bình Dương bán, 19.700m2, giá 62 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng bao bì ở Bình Dương, 14.000m2, giá 46 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cần bán nhà tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
4 m2
Tây Bắc
1.000
xã - đường , Huyện Thuận An , Bình Dương
Cần bán nhà tại đường Lê Thị Trung, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
4 m2
Đông
1.000
xã - đường , Huyện Thuận An , Bình Dương
Bán xưởng thêu vi tính Bình Dương, 14.500m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương