Bình Dương

Chính Thức Mở Bán 500 nền đất liền kề trung tâm Dĩ An<< xem chi tiết >>
4 x 20 m2
80 m2
Tây Nam
800.000.000
tân đông hiệp- dt 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Tìm Mua Nhà Trọ ở Dĩ An Bình Dương, 300m2, 18 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Mua Bán Nhà Trọ Dĩ An Bình Dương, 111m2, 5 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Phòng Trọ Nhà Trọ Tại Dĩ An Bình Dương, 600m2, 40 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Phòng Trọ Nhà Trọ ở Dĩ An Bình Dương, 95m2, nhà + 3 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Phòng Trọ Nhà Trọ Dĩ An Bình Dương, 266m2, nhà + 13 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Dĩ An Đang Bán, 215m2, 13 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Bán Dĩ An, Phòng Trọ Bình Dương, 321m2, đất + 12 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Phòng Trọ Cần Bán Ở Dĩ An Bình Dương, 270m2, 13 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Tại Bình Dương Đang Bán, 274m2, 14 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Mua Bán Nhà Trọ Phòng Trọ Ở Dĩ An Bình Dương, 100m2, 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Tìm Mua Phòng Trọ Nhà Trọ ở Dĩ An Bình Dương, 145m2, nhà + 4 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Bình Dương, Nhà Trọ Dĩ An, 140m2, nhà + 4 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, 136m2, nhà + 4 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Phòng Trọ Ở Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, 346m2, 21 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Tại Dĩ An Đang Bán, 600m2, 42 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Phòng Trọ Bán Ở Dĩ An Bình Dương, 100m2, 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà Trọ Phòng Trọ Đang Bán Ở Dĩ An Bình Dương, 138m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Tìm Mua Phòng Trọ Nhà Trọ Tại Dĩ An Bình Dương, 111m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
bán đất làm xưởng hoặc công ty<< xem chi tiết >>
20 x 58 m2
1099 m2
Bắc
-1.000
- bình chuẩn 62 , Huyện Thuận An , Bình Dương