Cần Thơ

6.55x14 m2
139 m2
Tây Bắc
1.250.000.000
MẬU THÂN , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4x20 m2
80 m2
Đông Bắc
2.050.000.000
nguyenx văn cừ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5x20 m2
185 m2
Tây Nam
1.900.000.000
91b , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
7x7 m2
49 m2
Đông Bắc
820.000.000
đường 3.2 , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5.25x12.2 m2
58 m2
Đông Nam
1.800.000.000
hùng vương , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
6.2x7.8 m2
48 m2
Đông
310.000.000
tầm vu , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5x20 m2
100 m2
Đông Bắc
1.600.000.000
nguyễn văn linh , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5x18 m2
90 m2
Đông
1.150.000.000
trần vĩnh kiết , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5x14 m2
61 m2
Đông Nam
960.000.000
võ văn kiệt , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5x15 m2
75 m2
Đông Bắc
1.590.000.000
91b , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
10x20 m2
200 m2
Đông Nam
5.300.000.000
trần bạch đằng , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5.7 x 20.5 m2
119 m2
Tây Bắc
6.500.000.000
TRẦN VIỆT CHÂU , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
8x20 m2
160 m2
Đông
3.600.000.000
ĐƯỜNG SỐ 2 , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
8x16 m2
128 m2
Đông Bắc
3.300.000.000
NGUYỄN VĂN CỪ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4X10 m2
40 m2
Tây Nam
1.200.000.000
ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5x20 m2
100 m2
Đông
2
can tho , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
7 x16 m2
109 m2
Đông
6.500.000.000
VÕ VĂN KIỆT , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5x14 m2
70 m2
Tây
590.000.000
nguyễn văn cừ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4x10 m2
40 m2
Đông Bắc
520.000.000
nguyễn văn cừ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5 x 15 m2
75 m2
Bắc
360.000.000
trần vĩnh kiết , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ