Cần Thơ

9X29 m2
261 m2
Đông
580.000.000
CẦN THƠ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X25 m2
125 m2
Tây Nam
1.350.000.000
HẺM SẮT , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X15 m2
75 m2
Đông Nam
395.000.000
KDC SƠN THỦY , Quận Bình Thuỷ , Cần Thơ
5X10 m2
50 m2
Tây Nam
880.000.000
NGUYỄN VĂN LINH , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5X16.5 m2
70 m2
Tây Nam
1.650.000.000
PHẠM NGŨ LÃO , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X16 m2
80 m2
Đông Bắc
3.750.000.000
AN KHÁNH , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5X14.5 m2
65 m2
Đông Nam
410.000.000
HOÀNG QUỐC VIỆT , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4 X12.74 m2
47 m2
Đông
1.350.000.000
NGUYỄN VĂN LINH , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.24X18 m2
76 m2
Tây Bắc
4.500.000.000
NGUYỄN ĐỆ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X13.5 m2
67 m2
Đông Bắc
1.600.000.000
KDC DẦU KHÍ , Quận Bình Thuỷ , Cần Thơ
4.5 X 9.5 m2
90 m2
Tây Nam
849.000.000
CẦN THƠ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5.3X29 m2
150 m2
Đông Bắc
1.250.000.000
NGUYỄN VĂN LINH , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5X22 m2
98 m2
Đông Nam
1.100.000.000
SỐ 8 , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
10X20 m2
200 m2
Đông Bắc
2.900.000.000
CẦN THƠ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X14 m2
70 m2
Đông Nam
2.900.000.000
LỘ NGÂN HÀNG , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X14 m2
70 m2
Tây Nam
1.100.000.000
PHAN HUY CHÚ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
5X11 m2
170 m2
Tây Nam
2.500.000.000
NGÔ THÌ NHẬM , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
10X18 m2
180 m2
Đông
4.800.000.000
CẦN THƠ , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
15X37 m2
180 m2
Đông Bắc
7.300.000.000
HOÀNG QUỐC VIỆT , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ
4.5X 20 m2
90 m2
Tây Nam
1.350.000.000
NCV , Quận Ninh Kiều , Cần Thơ