Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng

Bán đá thạch anh hồng vụn trắng sỉ và lẻ tại Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
0 m2
Tây Nam
1.000
xã - đường , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng
Cần tiền bán rẻ lô đất Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
457 m2
Đông Bắc
1.000
xã - đường , Huyện Hoà Vang , Đà Nẵng