Đắk Nông

15x80 m2
1200 m2
Đông Bắc
80.000.000
LH 0963251012 Quảng Khê , Huyện Dăk GLong , Đắk Nông