Hà Nam

Chính chủ cần bán đất tại Lam Hạ, Tp. Phủ Lý, Hà Nam<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
102 m2
Tây Bắc
1.000
xã - đường , Thành phố Phủ Lý , Hà Nam
Bán nhà đất tại mặt đường quốc lộ 21 thôn Nguyễn Trung, Thanh Liêm, Hà Nam<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
800 m2
Tây Bắc
1.000
xã - đường , Thành phố Phủ Lý , Hà Nam
Bán nhà đất tại mặt đường quốc lộ 21 thôn Nguyễn Trung, Thanh Liêm, Hà Nam<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
800 m2
Bắc
1.000
xã - đường , Thành phố Phủ Lý , Hà Nam
Bán nhà đất tại mặt đường quốc lộ 21 thôn Nguyễn Trung, Thanh Liêm, Hà Nam<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
800 m2
Đông Bắc
1.000
xã - đường , Thành phố Phủ Lý , Hà Nam