Huyện Phú Xuyên , Hà Nội

Chính chủ Bán đất xã Hoàng Long huyện Phú Xuyên, Hà Nội<< xem chi tiết >>
4 x 25 m2
100 m2
Đông Nam
6.000.000
huyện Phú Xuyên, Hà Nội- huyện Phú Xuyên, Hà Nội , Huyện Phú Xuyên , Hà Nội