Huyện Ứng Hòa , Hà Nội

Cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Ứng Hòa, Hà Nội<< xem chi tiết >>
0 x 0 m2
200 m2
Đông Bắc
0
Ứng Hòa, Hà Nội- Ứng Hòa, Hà Nội , Huyện Ứng Hòa , Hà Nội
Cho thuê mặt bằng tại Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội<< xem chi tiết >>
ko x ko m2
100 m2
Nam
-1.000
Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội- Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội , Huyện Ứng Hòa , Hà Nội