Huyện Cát Hải , Hải Phòng

Chuyển nhượng dự án 64 ha đất Công Nghiệp tại Đình Vũ Hải Phòng<< xem chi tiết >>
640000 m2
640000 m2
Đông Nam
0
cát hải , Huyện Cát Hải , Hải Phòng