Quận Đồ Sơn , Hải Phòng

Cơ hội lớn để sở hữu lô MẶT BIỂN BÊN DU THUYỀN Hòn Dấu Resort, Đồ Sơn Hải Phòng<< xem chi tiết >>
x m2
-1 m2
Đông
-1.000
- , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng
Cơ hội lớn để sở hữu lô MẶT BIỂN BÊN DU THUYỀN Hòn Dấu Resort, Đồ Sơn Hải Phòng<< xem chi tiết >>
x m2
-1 m2
Tây
-1.000
- , Quận Đồ Sơn , Hải Phòng