Quận Kiến An , Hải Phòng

Bán nhà nhỏ hộ ít người gần chợ Đầm Triều, Kiến An Hải Phòng<< xem chi tiết >>
3 x 7 m2
38 m2
Nam
290.000.000
- , Quận Kiến An , Hải Phòng
Bán nhà nhỏ hộ ít người gần chợ Đầm Triều, Kiến An Hải Phòng<< xem chi tiết >>
3 x 7 m2
38 m2
Tây Nam
290.000.000
- , Quận Kiến An , Hải Phòng