Phú Thọ

Khu 2B, phường Nông Trang, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sổ đỏ chính chủ<< xem chi tiết >>
259.9 m2
260 m2
Nam
500.000.000
Khu 2B, phường Nông Trang, Việt Trì, tỉnh PhúThọ , TP. Việt Trì , Phú Thọ