Quảng Bình

Đất biển giá chỉ 9 triệu/m2 đang mở bán, hãy là khách đầu tiên sở hữu<< xem chi tiết >>
6 x 20 m2
120 m2
Đông Bắc
1.400.000.000
Hải Ninh- Quốc lộ 1A , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Nam
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
160 m2
160 m2
Tây
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Nam
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Đông
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Nam
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Tây
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình
Hotline: 0849 994 369 gặp Trần Tuất Đất Xanh<< xem chi tiết >>
8 m2
160 m2
Tây
1.680.000.000
Quang Trung , Thành phố Đồng Hới , Quảng Bình