Thái Nguyên

Bán đất nền dự án rẻ nhất Thành phố sông công<< xem chi tiết >>
5 x 20 m2
100 m2
Nam
239.000.000.000
- phường cải đan , TP. Thái Nguyên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Đông Nam
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Đông
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Nam
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây Bắc
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề Khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây Nam
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Đông
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu CÔNG NGHIỆP SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Bắc
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây Nam
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Đông
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Bắc
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất phân lô gần khu CN SAMSUNG PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN – 0977736822<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Tây
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX Samsung , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Bán đất nền dự án rẻ nhất Thành phố sông công<< xem chi tiết >>
5 x 20 m2
100 m2
Nam
239.000.000.000
- phường cải đan , TP. Thái Nguyên , Thái Nguyên
Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Đông Nam
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
239 triệu, sở hữu ô đất 80m2 tại thành phố sông công, tỉnh Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
5 x 16 m2
80 m2
Đông Nam
-1.000
- đường cách mạng tháng 8 , Thị xã Sông Công , Thái Nguyên
Bán đất liền kề khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên<< xem chi tiết >>
10 x 20 m2
200 m2
Bắc
9.000.000
Đồng Tiến- Đối diện KTX SAMSUNG , Huyện Phổ Yên , Thái Nguyên
Cần bán 03 lô đất dự án Vạn phúc sông công<< xem chi tiết >>
5 x 16 m2
80 m2
Đông
280.000.000
- cách mạng tháng 08 , Thị xã Sông Công , Thái Nguyên
Bán đất nền dự án rẻ nhất Thành phố sông công<< xem chi tiết >>
5 x 20 m2
100 m2
Đông Bắc
239.000.000.000
- phường cải đan , TP. Thái Nguyên , Thái Nguyên