Bán Kho, Nhà Xưởng toàn quốc

Xưởng thêu vi tính Bình Dương bán, 12.000m2, giá 40 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng cơ khí ở Bình Dương, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng gỗ tại Bình Dương bán, 5.500m2, giá 20 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng may tại Bình Dương bán, 7.500m2, giá 26 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng bao bì ở Bình Dương bán, 16.500m2, giá 53 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng gốm sứ Bình Dương bán, 6.000m2, giá 22 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng may ở Bình Dương, 13.500m2, giá 44 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng bao bì tại Bình Dương bán, 19.700m2, giá 62 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng bao bì ở Bình Dương, 14.000m2, giá 46 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng thêu vi tính Bình Dương, 14.500m2, giá 47 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính ở Bình Dương bán, 21.800m2, giá 69 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương bán, 8.500m2, giá 29 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng ba lô túi xách tại Bình Dương, 9.500m2, giá 32 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương bán, 15.000m2, giá 49 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng ba lô túi xách Bình Dương, 5.000m2, giá 19 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng thực phẩm Bình Dương, 10.800m2, giá 36 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng đế giầy Bình Dương bán, 4.000m2, giá 16 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán xưởng đế giầy Bình Dương, 10.700m2, giá 35 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng điện tử Bình Dương bán, 20.700m2, giá 65 tỷ, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng điện tử tại Bình Dương bán, 15.800m2, giá 51 tỷ, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương