Bán Nhà Bình Dương

Tìm nhà trọ giá rẻ ở Dĩ An Bình Dương, 370m2, 20 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
370 m2
Đông Nam
6.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Sang dãy phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 300m2, nhà 2 lầu + 29 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
300 m2
Tây
6.500.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Tìm phòng trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 693m2, 36 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
693 m2
Tây
6.800.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Sang dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 917m2, 51 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
917 m2
Tây
15.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ ở Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 90m2, nhà + 3 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
90 m2
Đông Nam
1.200.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ tại Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 98m2, 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
98 m2
Đông
1.500.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 107m2, 7 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
107 m2
Đông Nam
1.600.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy phòng trọ ở Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 105m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
105 m2
Tây Bắc
1.600.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy phòng trọ tại Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 118m2, 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
118 m2
Nam
1.700.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy phòng trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 111m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
111 m2
Bắc
1.650.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ ở Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 125m2, nhà + 3 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
125 m2
Bắc
1.750.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ tại Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 140m2, nhà + 7 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
140 m2
Đông
1.900.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 77m2, nhà 2 MT 1 lầu + 2 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
77 m2
Đông Nam
1.800.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán phòng trọ ở Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 100m2, nhà MT + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
100 m2
Đông Nam
2.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán phòng trọ tại Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 110m2, nhà 1 lầu 12 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
110 m2
Nam
2.100.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà trọ bán tại phường Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 150m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
150 m2
Nam
2.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà trọ bán Tân Đông Hiệp thị xã Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 125m2, nhà 1 lầu 18 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
125 m2
Đông
2.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
chuyển về quê cần bán lại 2 dãy trọ 16 phòng + 2 Kiot, kề Đại Lộ Bình Dương vị trí trung tâm chợ đang hoạt động dân cư đông đúc, dịch vụ đầy đủ<< xem chi tiết >>
10X30 m2
300 m2
Nam
850.000.000
Đại Lộ Bình Dương , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Bán phòng trọ Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 125m2, nhà 1 lầu + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
125 m2
Nam
2.300.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán phòng trọ phường Tân Đông Hiệp Dĩ An, giá rẻ, 150m2, nhà + 7 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
150 m2
Đông
2.400.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương