Bán Nhà Bình Dương

Bán dãy phòng trọ ở Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 157m2, nhà 1 lầu + 4 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
157 m2
Tây Nam
2.700.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy phòng trọ tại Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 185m2, 13 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
185 m2
Nam
3.500.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 305m2, nhà 1 lầu + 9 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
305 m2
Nam
4.300.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ Đông Hòa Dĩ An tại Bình Dương, giá rẻ, 618m2, 40 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
618 m2
Nam
8.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ ở Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 105m2, 8 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
105 m2
Bắc
1.400.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ tại Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 84m2, nhà 1 lầu 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
84 m2
Tây
1.750.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 266m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
266 m2
Tây Nam
3.400.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy phòng trọ Tân Bình Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 335m2, nhà 1 lầu 2 MT + 15 phòng, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
335 m2
Nam
7.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 50m2, 4 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
50 m2
Đông Bắc
850.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Bình Dương ở Dĩ An, giá rẻ, 84m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
84 m2
Tây
1.150.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
90 m2
Đông
1.400.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Bình Dương tại Dĩ An, giá rẻ, 90m2, nhà 1 lầu + 3 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
90 m2
Tây Bắc
1.500.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 80m2, mặt tiền, 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
80 m2
Đông
1.650.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương nhà trọ Dĩ An, giá rẻ, 147m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
147 m2
Đông Bắc
2.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ ở Bình Dương phòng trọ tại Dĩ An, giá rẻ, 193m2, đất + 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
193 m2
Đông Nam
2.000.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 115m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
115 m2
Bắc
2.100.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ phòng trọ Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 141m2, 8 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
141 m2
Đông Bắc
2.200.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ phòng trọ ở Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 100m2, nhà + 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
100 m2
Tây Bắc
2.300.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ phòng trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 176m2, nhà + 9 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
x m2
176 m2
Bắc
2.400.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán dãy nhà trọ tại Dĩ An Bình Dương, giá rẻ, 150m2, 9 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
x m2
150 m2
Đông Bắc
3.300.000.000
- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương