Bán Nhà Bình Dương

Bán Dãy Nhà Trọ Bình Dương, Phòng Trọ Tại Dĩ An, 100m2, 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Khu Nhà Trọ ở Dĩ An Bình Dương, 320m2, 19 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Phòng Trọ Tại Dĩ An Bình Dương, 150m2, nhà + 4 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ An Bình Dĩ An Bình Dương, 120m2, 12 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Trọ Bình Dương, Phòng Trọ Tại Dĩ An, 127m2, nhà + 3 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Trọ Dĩ An, Phòng Trọ Bình Dương, 125m2, nhà + 3 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Trọ Đông Hòa Dĩ An Tại Bình Dương, 86m2, 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Bình Dương Tại Dĩ An, 156m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông Nam
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Dĩ An Bình Dương, 110m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
1 x 1 m2
1 m2
Đông
1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Tại Dĩ An, 92m2, 5 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 18 m2
92 m2
Đông Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán phòng trọ gần Bệnh viện đa khoa Dĩ An, 136m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
5 x 27 m2
136 m2
Tây Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Trọ Phòng Trọ Tại Dĩ An Bình Dương, 95m2, nhà + 2 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 19 m2
95 m2
Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Phòng Trọ Nhà Trọ ở Dĩ An Bình Dương, 150m2, nhà + 6 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
5 x 30 m2
150 m2
Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Dãy Nhà Trọ Tại Dĩ An Bình Dương, 160m2, 9 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 32 m2
160 m2
Tây Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ gần Trường Trung cấp nghề Dĩ An, 180m2, 8 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
5 x 36 m2
180 m2
Tây Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ gần Bệnh viện đa khoa Dĩ An, 98m2, 6 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 20 m2
98 m2
Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Nhà Trọ Ở Dĩ An, Phòng Trọ Bình Dương, 118m2, 7 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
5 x 24 m2
118 m2
Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán nhà trọ gần Nhà thờ Dĩ An, 200m2, 8 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 40 m2
200 m2
Đông Nam
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán Phòng Trọ Dĩ An, Nhà Trọ ở Bình Dương, 141m2, nhà + 5 phòng trọ, LH 0984.89.38.79<< xem chi tiết >>
5 x 28 m2
141 m2
Đông
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Bán phòng trọ gần Trung tâm y tế Dĩ An, 150m2, nhà + 10 phòng trọ, LH 0975.772.533<< xem chi tiết >>
5 x 30 m2
150 m2
Bắc
-1.000
Dĩ An- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương