Bán Nhà Quận 8 , Hồ Chí Minh

Bán nhà hẻm xe hơi 60 đường Lâm Văn Bền Phường Tân Kiểng Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 14 m2
56 m2
Đông Nam
5.750.000.000
Tân Kiểng- Lâm Văn Bền , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà mặt tiền hẻm xe hơi 719 đường Huỳnh Tấn Phát P. Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 10 m2
40 m2
Bắc
3.700.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà 1 lầu hẻm 1247 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7.<< xem chi tiết >>
4.25 x 13 m2
-1 m2
Đông Bắc
4.400.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà 1 lầu mặt tiền hẻm 88 đường Nguyễn Văn Quỳ Phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
5 x 22 m2
110 m2
Bắc
6.500.000.000
Phú Thuận- Nguyễn Văn Quỳ , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 52 đường Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
6 x 8 m2
48 m2
Tây Nam
3.000.000.000
Bình Thuận - Nguyễn Thị Thập , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 52 đường Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
6 x 8 m2
48 m2
Đông Nam
3.000.000.000
Bình Thuận - Nguyễn Thị Thập , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà 1 lầu hẻm 1247 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7.<< xem chi tiết >>
4.25 x 13 m2
-1 m2
Tây Nam
4.400.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 1247 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7.<< xem chi tiết >>
4 x 16 m2
64 m2
Đông Nam
3.200.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 1247 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7.<< xem chi tiết >>
4 x 16 m2
64 m2
Tây Bắc
3.200.000.000
Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà đẹp hẻm xe hơi 719 đường Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 10 m2
40 m2
Nam
3.700.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm xe hơi 116 đường Tân Mỹ phường Tân Thuận Tây Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 12.5 m2
50 m2
Nam
4.800.000.000
Tân Thuận Tây- Tân Mỹ , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 1333 đường Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 13.5 m2
54 m2
Bắc
4.650.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 24 đường Gò Ô Môi phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
3 x 7 m2
21 m2
Nam
2.550.000.000
Phú Thuận- Gò Ô Môi , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà mặt tiền hẻm xe hơi 30 Lâm Văn Bền phường Tân Kiểng Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 17.5 m2
70 m2
Bắc
5.500.000.000
Tân Kiểng- Lâm Văn Bền , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà mặt tiền hẻm 861 đường Trần Xuân Soạn Phường Tân Hưng Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 12 m2
48 m2
Tây Bắc
2.900.000.000
Tân Hưng- Trần Xuân Soạn , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 851 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 24 m2
96 m2
Tây
4.700.000.000
Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm 465 đường Trần Xuân Soạn phường Tân Kiểng Quận 7<< xem chi tiết >>
4.5 x 15 m2
-1 m2
Tây Bắc
4.580.000.000
Tân Kiểng- Trần Xuân Soạn , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán dãy phòng trọ hẻm 283 đường Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông quận 7<< xem chi tiết >>
5.08 x 22.4 m2
114 m2
Nam
4.200.000.000
Tân Thuận Đông - Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm xe hơi 719 đường Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4 x 10 m2
40 m2
Tây Bắc
3.700.000.000
Phú Thuận - Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh
Bán nhà hẻm xe hơi 1135 đường Huỳnh Tấn Phát Phường Phú Thuận Quận 7<< xem chi tiết >>
4.5 x 20 m2
90 m2
Đông Bắc
3.600.000.000
Phú Thuận- Huỳnh Tấn Phát , Quận 8 , Hồ Chí Minh