Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm may Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ nhựa Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ gia dụng Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nội thất Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đế giầy Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thêu vi tính Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm nông sản Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm cơ khí Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm đồ điện Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm thực phẩm Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm điện tử Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm bao bì Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm giầy Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm gỗ Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo giá cho thuê nhà xưởng làm ba lô túi xách Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương