Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Cho thuê xưởng tại khu công nghiệp Việt Hương 2, Bình Dương, 9.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng KCN Việt Hương 2, Bình Dương cho thuê, 5.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương cho thuê, 7.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 4.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 9.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương cho thuê, 12.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 15.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 14.900m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở KCN Việt Hương 2, Bình Dương cho thuê, 6.900m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng ở KCN Việt Hương 2, Bình Dương, 8.600m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở KCN Việt Hương 2, Bình Dương cho thuê, 11.800m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 cho thuê, 9.500m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 cho thuê, 8.400m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3, 4.000m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3, 5.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, 6.200m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3, 7.200m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương