Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2700 m2
Tây Nam
110.000.000
- DT 745 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng Bình Dương, Thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
7200 m2
Tây Nam
300.000.000
- DT 745 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở Bình Dương, Thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Tây Nam
110.000.000
- DT 745 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Nhà xưởng Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
6900 m2
Tây Nam
280.000.000
- DT 745 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng Bình Dương, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5600 m2
Tây
220.000.000
- DT 745 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tại Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Bắc
400.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tại Dĩ An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2300 m2
Đông Bắc
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Thủ Dầu Một, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2000 m2
Đông Nam
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Nam
100.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Nhà Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
15000 m2
Tây
700.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Nhà Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2500 m2
Tây
90.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Nhà Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
600 m2
Tây Nam
30.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1800 m2
Tây Bắc
90.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Nam
120.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
4200 m2
Đông Nam
210.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Tây Bắc
380.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Tây Nam
250.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2200 m2
Đông Nam
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Đông
170.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Bình Dương Cần Cho Thuê, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1500 m2
Tây
65.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương