Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Thuê Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Bến Cát, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
7000 m2
Đông
260.000.000
- QL 13 , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Cần Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tại Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Bắc
400.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Xưởng Tại Dĩ An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2300 m2
Đông Bắc
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cần Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Thủ Dầu Một, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2000 m2
Đông Nam
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Nam
120.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng ở Bình Dương, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
4200 m2
Đông Nam
210.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
10000 m2
Tây Bắc
380.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Tây Nam
250.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Bình Dương, Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2200 m2
Đông Nam
80.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Đang Cho Thuê Nhà Xưởng ở Tại Bình Dương, Xưởng Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Đông
170.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Bình Dương Cần Cho Thuê, Xưởng Tại Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1500 m2
Tây
65.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Bình Dương Cho Thuê, Xưởng ở Tân Uyên Cho Thuê, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
9000 m2
Đông Bắc
360.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
5000 m2
Đông
180.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng ở Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
4000 m2
Nam
180.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng ở Bình Dương Cho Thuê, Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
4000 m2
Đông
180.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng ở Bình Dương Đang Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Nam
72.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cần Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3800 m2
Nam
160.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Thuê Nhà Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3000 m2
Đông Nam
130.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cho Thuê, Cho Thuê Xưởng Tại Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
3800 m2
Tây Bắc
140.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Xưởng Tại Bình Dương, Cho Thuê Xưởng ở Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
2000 m2
Đông Bắc
90.000.000
- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương