Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Thuê xưởng bao bì Bình Dương, 9.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng bao bì Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng bao bì Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng thêu vi tính tại Bình Dương, 5.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng thêu vi tính Bình Dương, 3.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương cho thuê, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng thêu vi tính ở Bình Dương, 3.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng thêu vi tính tại Bình Dương, 5.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính Bình Dương cho thuê, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính tại Bình Dương cho thuê, 8.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng thêu vi tính ở Bình Dương, 3.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng thêu vi tính Bình Dương, 3.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng thêu vi tính ở Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng thêu vi tính tại Bình Dương, 5.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng thêu vi tính Bình Dương, 2.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng thêu vi tính ở Bình Dương, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng ba lô túi xách Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng ba lô túi xách tại Bình Dương cho thuê, 6.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Cho thuê xưởng ba lô túi xách ở Bình Dương, 7.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương