Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng toàn quốc

Báo giá cho thuê nhà xưởng Thành phố mới Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Nhà xưởng ở Bình Dương cho thuê, Xưởng ở Tân Uyên cho thuê, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại Bình Dương cho thuê, Cho thuê nhà xưởng ở Tân Uyên, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng tại Bình Dương, Cho thuê nhà xưởng tại Tân Uyên, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng Bình Dương, Thuê xưởng Tân Uyên, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng Bình Dương, Nhà xưởng tại Tân Uyên cho thuê, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà Xưởng Tại Bình Dương Cho Thuê, Thuê Nhà Xưởng Bến Cát, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Cho Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Xưởng Tại Bến Cát Cho Thuê, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Xưởng Bến Cát P2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên Bình Dương P3, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên P2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Xưởng Thủ Dầu Một Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Thị xã Thủ Dầu Một , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Xưởng ở Thuận An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Thuận An , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Nhà Xưởng Dĩ An Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Xưởng Bến Cát Bình Dương, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Bến Cát , Bình Dương
Báo Giá Cho Thuê Nhà Xưởng Tân Uyên P1, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương cho thuê, 12.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương cho thuê, 5.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương cho thuê, 10.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương