Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng Toàn quốc

Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3, 7.200m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, 8.300m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 cho thuê, 11.600m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3, 2.800m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3, 3.900m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Sóng Thần 3, 5.000m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3, 6.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng khu công nghiệp Sóng Thần 3 cho thuê, 9.400m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Sóng Thần 3 cho thuê, 10.500m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho thuê, 10.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 12.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 14.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 16.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho thuê, 18.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho thuê, 11.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên cho thuê, 19.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên, 13.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương