Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng Toàn quốc

Xưởng khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương cho thuê, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương, 13.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Kim Huy, Bình Dương, 17.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 4.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 9.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng Mỹ Phước, Bến Cát, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng Mỹ Phước, Bến Cát, 16.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại Mỹ Phước, Bến Cát, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở Mỹ Phước, Bến Cát, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại Mỹ Phước, Bến Cát, 18.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng tại Mỹ Phước, Bến Cát, 15.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại Mỹ Phước, Bến Cát cho thuê, 11.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở Mỹ Phước, Bến Cát, 17.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 5.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương