Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng Toàn quốc

Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 6.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 9.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 4.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 7.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 11.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 3.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 8.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 6.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương, 5.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại khu công nghiệp Mỹ Phước, Bình Dương cho thuê, 10.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại KCN Uyên Hưng, 8.200m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở KCN Uyên Hưng, 17.600m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở KCN Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Đồng An 3 cho thuê, 11.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 2.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 6.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 11.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương