Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng Toàn quốc

Thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 15.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 18.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 3.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 4.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 8.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 12.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, 16.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 20.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 4.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, 5.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng cho thuê, 10.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 17.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 7.000m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, 13.700m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 2.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 5.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 7.500m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương cho thuê, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Nhà xưởng tại khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương cho thuê, 11.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê nhà xưởng ở khu công nghiệp Uyên Hưng, Bình Dương, 13.300m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương