Cho Thuê Kho, Nhà Xưởng, Mặt Bằng Toàn quốc

Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, 5.000m2 đến 20.000m2, xây mới theo yêu cầu, tại xã Tân Hiệp, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 100 m2
5000 m2
Tây
180.000.000
Khánh Bình- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, 4.700m2, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 90 m2
4700 m2
Tây
180.000.000
Tân Vĩnh Hiệp- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, từ 3.000m2, 6.000m2, 9.000m2 đến 15.000m2, xã Uyên Hưng, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 60 m2
3000 m2
Tây
110.000.000
Uyên Hưng- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Bình Dương, 9.000m2, TT.Tân Phước Khánh, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
90 x 100 m2
9000 m2
Tây Nam
360.000.000
Tân Phước Khánh- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, 13.000m2, xã Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
13 x 100 m2
13000 m2
Đông
520.000.000
Tân Vĩnh Hiệp- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, 2.700m2, TT.Tân Phước Khánh, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 55 m2
2700 m2
Tây Bắc
110.000.000
Khánh Bình- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, 12.000m2, xã Khánh Bình, Tân Uyên, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
120 x 100 m2
12000 m2
Bắc
480.000.000
Khánh Bình- DT 746 , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê Xưởng Bình Dương, 2200m2, gần vòng xoay An Phú, Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
30 x 70 m2
2200 m2
Nam
110.000.000
An Phú- DT 743 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, 2500m2, gần vòng xoay An Phú, Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
30 x 80 m2
2500 m2
Đông
125.000.000
An Phú- DT 743 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, 4.500m2, gần vòng xoay An Phú, Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
60 x 80 m2
4500 m2
Đông Bắc
225.000.000
An Phú- DT 743 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, 3.000m2 đến 15.000m2, KCN Bình Chuẩn, Thuận An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 60 m2
3000 m2
Đông Nam
135.000.000
Bình Chuẩn- DT 746 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, KCN Sóng Thần, Dĩ An, 7.000m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
70 x 100 m2
7000 m2
Tây Bắc
430.000.000
Tân Đông Hiệp- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, 3.500m2 đến 7.000m2, KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
70 x 50 m2
3500 m2
Tây
215.000.000
Tân Đông Hiệp- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê Xưởng Bình Dương, KCN Sóng Thần, Dĩ An, 15.000m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
70 x 200 m2
15000 m2
Tây Bắc
980.000.000
Tân Đông Hiệp- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê Xưởng Bình Dương, 3.000m2, KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
40 x 75 m2
3000 m2
Nam
180.000.000
Tân Đông Hiệp- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Tại Bình Dương, 3.000m2 đến 7.000m2, KCN Tân Đông Hiệp, Dĩ An, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
50 x 60 m2
3000 m2
Tây Nam
178.000.000
Tân Đông Hiệp- DT 743 , Huyện Dĩ An , Bình Dương
Xưởng Thuận An Cho Thuê, Bình Dương, 4500m2, LH 0938949373<< xem chi tiết >>
50 x 90 m2
4500 m2
Tây
130.000.000
Thuận Giao- QL 13 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Cho Thuê Xưởng Bình Dương, Thuận An, DT 2000m2, LH 0938949373<< xem chi tiết >>
50 x 40 m2
2000 m2
Nam
88.000.000
Thuận Giao- QL 13 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Xưởng Thuận An Cho Thuê, Bình Dương, DT 2000m2, LH0938949373<< xem chi tiết >>
50 x 40 m2
2000 m2
Tây Nam
85.000.000
Thuận Giao- QL 13 , Huyện Thuận An , Bình Dương
Thuê Nhà Xưởng Bình Dương, Thuận An, 1700m2, LH 0938949373<< xem chi tiết >>
30 x 55 m2
1700 m2
Đông
73.000.000
Thuận Giao- QL 13 , Huyện Thuận An , Bình Dương