Cho Thuê Văn Phòng Quận 3 , Hồ Chí Minh

cho thuê văn phòng 383 Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
190 m2
190 m2
Tây Bắc
75.000.000
383 Võ Văn Tần, 5, Quận 3, Hồ Chí Minh , Quận 3 , Hồ Chí Minh
cho thuê văn phòng đường 2 chiều Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8.5m x 12.5m m2
100 m2
Tây Bắc
37.000.000
Võ Văn Tần , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Cho thuê văn phòng ảo tại Quận 2<< xem chi tiết >>
x m2
-1 m2
Nam
400.000
- Thảo Điền,Q 2 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Cho thuê văn phòng tại tầng trệt Thảo Điền, Q 2<< xem chi tiết >>
x m2
-1 m2
Nam
3.500.000
- 14D1,Thảo Điền, Q 2 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3, lầu 4, tầng 4<< xem chi tiết >>
8m m2
25 m2
Tây Bắc
10.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
VĂn phòng Võ Văn Tần, văn phòng quận 3, mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
25 m2
Tây Bắc
23.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
thuộc hệ thống văn phòng của Đỗ Đầu Land<< xem chi tiết >>
180 m2
80 m2
Tây Bắc
75.000.000
383 Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Phù hợp làm văn phòng<< xem chi tiết >>
180 m2
80 m2
Tây Bắc
63.000.000
383 Võ Văn Tần phường 5 quận 3 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phong quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Tây Bắc
70.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Tây Bắc
70.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Tây Bắc
75.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
30 m2
Đông Nam
15.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
85 m2
Tây Bắc
35.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
190 m2
Đông Nam
9.500.000
Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
30 m2
Đông Nam
9.500.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
85 m2
Đông Nam
10.000.000
Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Đông Nam
70.000.000
Võ Văn Tần, 5, Quận 3, Hồ Chí Minh , Quận 3 , Hồ Chí Minh
văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Đông Nam
70.000.000
Võ Văn Tần, 5, Quận 3, Hồ Chí Minh , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Đông Nam
17.000.000
Võ Văn Tần, 5, Quận 3, Hồ Chí Minh , Quận 3 , Hồ Chí Minh
Văn phòng Võ Văn Tần, mặt phố Võ Văn Tần, văn phòng quận 3, văn phòng gần ngã ba Cao Thắng<< xem chi tiết >>
8m m2
185 m2
Đông Nam
75.000.000
383 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3 TPHCM , Quận 3 , Hồ Chí Minh