Nhà đất cho thuê toàn quốc

Cho thuê xưởng đồ điện tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng đồ điện Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng đồ điện ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng đồ điện tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng đồ điện Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng đồ điện ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng đồ gia dụng Bình Dương, 9.700m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng đồ gia dụng ở Bình Dương, 12.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng đồ gia dụng tại Bình Dương, 15.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Cho thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 6.600m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương cho thuê, 7.400m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương cho thuê, 8.600m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương cho thuê, 3.900m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Đông
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa Bình Dương, 4.700m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa ở Bình Dương, 5.900m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Nam
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng sản xuất đồ nhựa tại Bình Dương, 7.100m2, LH 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Bắc
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Thuê xưởng nông sản Bình Dương, 9.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương
Xưởng nông sản Bình Dương cho thuê, 6.400m2, LH A Huỳnh 0938.949.373<< xem chi tiết >>
x m2
1 m2
Tây
1.000
- , Huyện Tân Uyên , Bình Dương