Tháng 11 này tại Nha Trang diễn ra sự kiện đáng được mông đợi nhất

2017-10-12 13:46:15

Mở bán chính thức Ocean Gate Nha Trang, đại tiệc lớn nhất Nha Trang tháng 11 sắp tới