Hướng dẫn đăng tin

Đầu tiên bạn phải "Đăng ký thành viên"    và "Đăng nhập"
Sau đó thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Click "Đăng tin miễn phí"Các bước tiếp theo thực hiện như sau: