Bất Động Sản Thế Giới

Người Đức chuộng thuê nhà hơn mua

Trang Quartz cho biết, thực tế, nhiều người Đức không muốn mua nhà. Tỷ lệ sở hữu nhà của Đức thuộc hàng thấp nhất trong thế giới phát triển, gần như ở vị trí thấp nhất tại khu vực châu Âu dù Thụy Sĩ có tỷ