Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

      þ Tự thỏa thuận        m Đưa ra cơ quan pháp luật          m Hình thức khác
Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của www.upnhadat.com.vn  và thực hiện theo các bước sau:
· Bước 1: Thành viên người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: upnhadat.com.vn@gmail.com hoặc số điện thoại 08 8882 9990.
Trong vòng 12h sau khi tiếp nhận thông tin sẽ chuyển cho bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng
· Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của www.upnhadat.com.vn  sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên www.upnhadat.com.vn  sẽ có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
Toàn bộ thông tin phản ánh của khách hàng sẽ được tiếp nhận và xử lý trong thời gian tối đa là 24h tính từ khi thông tin được gửi vào email upnhadat.com.vn@gmail.com hoặc số điện thoại 08 8882 9990
· Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.upnhadat.com.vn  thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật
* Quy định xử lý phản ánh: Phản ánh liên quan đến dịch vụ của Công ty trên website www.upnhadat.com.vn như khiếu nại về thông tin đăng tải, Khiếu nại về chính sách bảo mật thông tin,…Đối với những khiếu nại này, Công ty sẽ chịu trách nhiệm giải quyết cho người khiếu nại trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông tin khiếu nại.
Phản ánh liên quan đến hàng hóa, giao dịch, bồi thường, bảo hành. Khách hàng và Người bán tiến hành thỏa thuận giải quyết khiếu nại với nhau. Tuy nhiên, upnhadat.com.vn sẽ hỗ trợ khách hàng theo chính sách khiếu nại của upnhadat.com.vn như sau:
·         Website www.upnhadat.com.vn là nơi để mọi người thông tin một cách dễ dàng hiệu quả. Mọi giao dịch bất động sản do Khách hàng và Người bán  tự thỏa thuận với nhau. Tuy nhiên, để hỗ trợ hơn nữa tới quyền lợi của người tiêu dùng, công ty cam kết hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn đề giải quyết tranh chấp khiếu nại khi cần thiết hoặc khi có yêu cầu.
·         Upnhadat.com.vn không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại cho Khách hàng liên quan đến tính hợp pháp, tính xác thực về các thông tin bất động sản. Tuy nhiên, Công ty có vai trò cung cấp các thông tin cho Khách hàng và các hỗ trợ khác trong khả năng để giúp Khách hàng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Công ty tiếp nhận thông tin từ Khách hàng để kiểm tra, xác thực và quản lý nội dung thông tin đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.