Trung Tâm Thương Mại

Sau gần 20 năm, Thuận Kiều Plaza của Vạn Thịnh Phát đang có thay đổi lớn?

Sau khi Thuận Kiều Plaza được đại gia địa ốc Trương Mỹ Lan - Bà chủ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua lại vào năm 2005 thì việc "hoá kiếp" cao ốc này như thế nào vẫn còn là một dấu hỏi.