Bắc Cạn

v m2
112 m2
Nam
1.600.000.000
v , Huyện Pác Nặm , Bắc Cạn