Bạc Liêu

. m2
0 m2
Tây Nam
700.000.000
. , Thị xã Bạc Liêu , Bạc Liêu