Hướng dẫn đăng tin

Đầu tiên bạn phải "Đăng ký thành viên"    và "Đăng nhập"
Sau đó thực hiện theo các bước sau:

Thu phí tin đăng từ ngày 01/06/2019 - CLICK để xem chi tiết

 

CLICK XEM VIDEO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN: https://www.youtube.com